Privacy Verklaring

Privacyverklaring Haus Frank & Sophie

Wij respecteren de privacy van onze gasten en bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

Als u het contactformulier op de website invult, ons een e-mail stuurt of telefonisch benaderd, dan worden de gegevens die u ons doet toekomen, verwerkt en bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Dit kan zijn omdat u informatie of een reservering heeft aangevraagd. Bij het uitvoeren van een overeenkomst met u, bewaren wij uw gegevens conform de vereisten die de overheid stelt aan onze boekhoudkundige verslaglegging. Verder kunnen deze gegevens noodzakelijk zijn voor persoonlijke communicatie met u.

Alleen bij afwezigheid van ons, de eigenaren van Haus Frank & Sophie, wordt tijdelijk gebruik gemaakt van één derde persoon die uw persoonsgegevens ten alle tijde vertrouwelijk behandelt. Uw betaalgegevens worden nooit met derden gedeeld.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

* Uw voor- en achternaam en indien van toepassing uw bedrijfsnaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres

Betaalgegevens

Om uw reservering te kunnen betalen maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Wij gebruiken uw bankrekeningnummer alleen wanneer u geld van ons terugkrijgt.

Delen met derden

Haus Frank & Sophie verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij stellen uw gegevens niet beschikbaar aan derden voor mailingen etc. en gebruiken deze niet voor commerciële doeleinden als nieuwsbrieven etc.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Haus Frank & Sophie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Haus Frank & Sophie
Hoferweg 13
9560 Feldkirchen in Karinthië
Oostenrijk